ANBI-gegevens

Hieronder staan de gegevens van de afdeling die daarvoor nodig zijn.