Werkgroep Landschapsbeheer

Werk je graag in de natuur en voel je ook wel iets voor het grotere werk, dan kun je meedoen met de werkgroep Landschapsbeheer. Onder deskundige leiding en in samenwerking met een boswachter wordt om de drie weken een stukje natuur in de directe omgeving van Bergen op Zoom onder handen genomen. Het gaat dan om werkzaamheden die niet kunnen worden meegenomen in het reguliere onderhoudswerk van organisaties als Staatsbosbeheer, Gemeente Bergen op Zoom of Stichting Brabants Landschap. Voorbeelden zijn het knotten van wilgen op lastig toegankelijke plekken, het onderhoud van een zwaluwenwand, het verbeteren van een paddenpoel, verschralen van de kleine heideterreintjes of onderhoud aan een houtwalletje voor vogels en kleine zoogdieren.
Allemaal kleine parels in onze natuur die met een beetje extra inspanning behouden kunnen blijven.

De werkgroep Landschapsbeheer werkt met een vaste groep vrijwilligers in de natuur rond Bergen op Zoom. Ook eens meedoen, of direct aansluiten bij de groep? Neem voor meer informatie contact op met Marcel Enk, email: marcel.enk@kpnplanet.nl

De activiteiten zijn op de zaterdagmorgen, van 9.30 tot 12.30.
De vrijwilligers worden per mail uitgenodigd op de woensdag voorafgaand aan de activiteit op zaterdag.