Werkgroep Planteninventarisaties

Deze werkgroep inventariseert in de wijde omgeving van Bergen op Zoom de inheemse flora. We gaan in het groeiseizoen, mits het weer dit toelaat, elke woensdag op pad. De gegevens worden verzameld per vierkante kilometer. De werkgroep werkt in nauw overleg met Floron (Floristisch onderzoek Nederland) en deze instantie geeft aan welke vierkante kilometers aan de beurt zijn om te worden geïnventariseerd. IVN Groene ZoomEen kilometerhok wordt in principe twee keer per seizoen bezocht, soms vaker. Iedereen die belangstelling heeft voor planten kan meedraaien in deze werkgroep. Voor informatie: marikehaza@gmail.com 

Op dit moment valt alleen de werkgroep planteninventarisaties onder IVN Groene Zoom. Leden van IVN Groene Zoom werken ook samen met inventarisatiegroepen van KNNV Roosendaal, op het gebied van paddenstoelen, mossen,  insecten, amfibieën, vogels en zoogdieren.

In Bergen op Zoom werkt ook een zelfstandige vogelwerkgroep.

stage

In het voorjaar van 2016 heeft Brigitte Kuijten een stage gelopen bij de werkgroep. Deze stage maakte deel uit van de natuurcursus die IVN Groene Zoom organiseerde. Het verslag van Brigitte geeft een mooi beeld van de werkwijze van de werkgroep. Via de onderstaande link is het verslag te lezen.

grzo_stage_pwg_ivn_natuurcursus_brigitte_webversie.pdf

Een mooi beeld van het inventariseerderswerk krijg je met de presentaties van Toine Rommers. Hij was van 1988 tot 2015 actief in de Slikken van De Heen. De presentaties zijn te bekijken op de website van Vogelwerkgroep Bergen op Zoom.