Informatie over het lidmaatschap

 

Voor leden die zich hebben aangemeld via IVN landelijk

Contributie

De contributie bedraagt bij landelijke aanmelding minimaal € 25,- per jaar.

Lidmaatschapsduur

Het lidmaatschap duurt minimaal 12 maanden. Het lidmaatschapsjaar loopt van de dag tot toelating tot één jaar daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt na afloop van het lidmaatschapsjaar automatisch verlengd met één jaar.

Opzeggen of gegevens wijzigen

Een lidmaatschap kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand, tenzij er sprake is van de volgende situatie:

Als het eerste lidmaatschapsjaar nog niet is geëindigd, kan met een opzeggingstermijn van een maand het lidmaatschap pas worden opgezegd tegen het einde van dit eerste lidmaatschapsjaar.

Opzeggingen en wijzigingen kunnen telefonisch worden doorgegeven via (020) 622 81 15. Schriftelijk kunnen opzeggingen en wijzigingen worden doorgegeven via servicedesk@ivn.nl of per post via IVN, Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam. In geval van een opzegging vragen wij altijd de reden van opzegging te vermelden.

Wijziging tarieven en voorwaarden

De contributie en de lidmaatschapsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voor de wijzigingsdatum gepubliceerd in Mens en Natuur en op www.ivn.nl

Voor leden die zich rechtstreeks bij de IVN-afdeling Gooi en omstreken hebben aangemeld

Contributie

De contributie bedraagt € 25,- per jaar.

Opzeggen

Lidmaatschap vóór 1 december opzeggen, bij de penningmeester of via een e-mail.