Statuten, Huishoudelijk Reglement en Privacy (AVG)