Omgangsregels en vertrouwenscommissie

IVN, afdeling Eys staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen.

Deze begrippen vormen de basis voor de omgangsregels, die we binnen onze IVN-afdeling hanteren. U vindt deze Omgangsregels hier nader uitgewerkt.

IVN, afdeling Eys is daarnaast aangesloten bij de regionale vertrouwenscommissie Maas&Mergelland. Hier kunt u terecht voor advies in geval van problemen/klachten op het gebied van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Wij gaan er van uit dat u in eerste instantie contact opneemt met de desbetreffende vrijwilliger en/of het bestuur van IVN, afdeling Eys om de zaak op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u terecht bij deze vertrouwenscommissie.

Regionale vertrouwenscommissie

Resie Voncken | IVN Heuvelland/Voerendaal, resievoncken@hotmail.com
Carlo Poolen | IVN Maastricht, carlopoolen@home.nl
Jacques Seezink | IVN Vijlen-Vaals: jacquesseezink@gmail.com

Landelijke Vertrouwenscommissie

Max Leerentveld | max@leerentveld.com – 0613053114
Nynke Runia | nynkerunia@online.nl – 0622730241
Erik Ackerman | e.ackerman@ivn.nl – 0627074934

Het document met de werkwijze van de vertrouwenscommissie vindt u hier: Vertrouwenscommissie Maas en Mergelland