ANBI

De vereniging IVN, afdeling Eys is officieel erkend en geregistreerd als een organisatie met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI’s genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Vanaf 1 januari 2014 geldt er een publicatieplicht voor een aantal gegevens zoals contactgegevens, samenstelling bestuur, doelstellingen, beleid en financiën. Deze vindt u hieronder.

Algemene gegevens

Statutaire naam: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Eys
Verkorte naam: IVN, afdeling Eys
Kamer van Koophandel nummer: 40204084
RSIN-nummer: 816470674
Website: www.ivn.nl/afdeling/eys

Contactgegevens

IVN, afdeling Eys
Grachtstraat 8
6287 AG Eys
telefoon 06 47042032
e-mail: secretariaat@ivneys.nl

Statutair bestuur van de vereniging

Voor de samenstelling van het bestuur: klik hier.

Doelstelling

IVN staat voor ‘Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid’.

IVN, afdeling Eys is een vereniging van vrijwilligers die zich bezig houdt met allerlei activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Op deze manier wil zij zorg dragen voor meer kennis over de natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Voor de realisatie hiervan organiseert IVN, afdeling Eys excursies en cursussen voor iedereen. Leden kunnen deelnemen aan een van onze werkgroepen. De leden en donateurs van IVN, afdeling Eys worden regelmatig op de hoogte gehouden van het wel en wee binnen de afdeling door de jaarlijkse uitgave van de Eyser Natuurkoerier en tussentijdse Natuurkoeriertjes.

De statutaire doelstelling en de middelen om deze doelstelling te bereiken zijn vermeld in de artikelen 3 en 4 van de statuten.

Beleidsplan

IVN, afdeling Eys heeft als beleid de doelstelling van de vereniging zoveel mogelijk te realiseren. De daaraan verbonden activiteiten, inkomsten en bestedingen in het komende jaar sluiten in de regel nauw aan bij de activiteiten, inkomsten en bestedingen van de voorgaande jaren.

Voor inzicht daarin verwijzen wij naar het hierna opgenomen verslag van activiteiten en naar het financiële jaarverslag van het afgelopen jaar, inclusief de daarin opgenomen begroting voor het komende jaar.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Leden ontvangen alleen een vergoeding voor directe kosten.

Onderstaande informatie kunt u als PDF downloaden:

Foto: Aconcagua