Vogelwerkgroep

De doelstelling van deze werkgroep is kennis opdoen van in het wild levende vogels en deze over te dragen aan de leden onderling en andere geïnteresseerden.

Van begin april tot half juni worden de zelfgemaakte nestkastjes voor de kleine zangvogels in het Eyserbos, Waterwingebied en het Froweinbos wekelijks gecontroleerd op nestbouw en broed terwijl er een aantal keren op uitgetrokken wordt om de uilen- en torenvalkenkasten in de omgeving van Eys te controleren.

Alle bijzondere waarnemingen en broedresultaten van de kleine zangvogels worden digitaal doorgegeven aan het SOVON die deze gebruikt voor het monitoren van de landelijke vogelstand.

De broedresultaten van de steen-, kerk- en bosuilen worden digitaal doorgegeven aan de Steen- en kerkuilenwerkgroep Limburg.

Om de vogelkennis en onderlinge band te vergroten worden er een aantal vogelexcursies in verschillende mooie vogelgebieden buiten Eys en zelfs buiten de landsgrenzen georganiseerd.

In de stille wintermaanden worden, indien nodig, nestkasten gemaakt en/of gerepareerd.

Informatie: vogelwerkgroep@ivneys.nl

Kijk via webcams in nestkasten met Beleef de Lente