Beheerswerkgroep

De beheerswerkgroep (momenteel met één permanent lid) houdt zich bezig met het onderhouden van de paddenschermen in Overeys. Paddentunnels en – schermen zijn door de gemeente Gulpen-Wittem geplaatst. Zij is ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Onze beheerder helpt met het verwijderen van storende begroeiing en controleert de schermen op beschadigingen. Hij rapporteert via onze contactpersoon aan het bestuur zodat de gemeente gevraagd kan worden om onderhoud uit te voeren.

Daarnaast draagt deze beheerder de zorg voor de directe omgeving van het verenigingsgebouw. Het gras wordt gemaaid en het overtollig groen wordt gesnoeid.

Bovendien is er een groep leden op afroep beschikbaar voor onderhoudswerkzaamheden in en rond het gebouw.

Meer info: beheerswerkgroep@ivneys.nl

(Foto: Felix Reimann)