Privacy verklaring

Wanneer u lid of donateur wordt van IVN afdeling Elsloo, deelneemt aan cursussen, om informatie vraagt of artikelen bestelt, worden uw persoonsgegevens (Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, banknummer) vastgelegd. IVN afdeling Elsloo gebruikt uw gegevens voor de inschrijving als lid/donateur, de uitvoering van uw vraag om informatie of bestelling, en om leden/donateurs te informeren over projecten, producten of activiteiten van onze afdeling.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende redenen waarvoor IVN afdeling Elsloo uw gegevens gebruikt en opslaat:

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt de IVN afdeling gegevens van leden/donateurs en deelnemers aan activiteiten / cursussen / evenementen en bezoekers van onze website.

Mailings naar alle leden zijn anoniem via blind copy (bcc) zodat uw mailadres niet voor iedereen beschikbaar is.

Er worden geen gegevens gedeeld met derden of verkocht aan derden met uitzondering van het landelijk IVN voor de ledenadministratie en van de gemeente i.v.m. de subsidieaanvraag.

Gegevens wijzigen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kunt u indienen via ivn.elsloo@gmail.com.

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de IVN afdeling ten allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen gaan in vanaf het moment van publicatie daarvan op deze website.
Elsloo, 6 juni 2018