Vogel werkgroep

Het doel van deze werkgroep is de zorg voor het vogelbestand in het werkgebied van IVN Elsloo.

De leden van de werkgroep doen dit onder meer door:

  1. het organiseren van wandelingen met deskundige begeleiding;
  2. het inventariseren van vogelsoorten en aantallen in bepaalde gebieden;
  3. het plaatsen en controleren van nestkasten voor broedvogels en uilen,
  4. het inventariseren nesten van de huiszwaluw in Elsloo en Meers,
  5. het verzamelen van gegevens tijdens de EuroBirdwatch en het houden van P.T.T.-tellingen.
  6. het maken en herstellen van nestkastjes voor vogels en uilen, hiertoe hebben we een werkplaats bij de Toren.

Dit alles voor en met instellingen zoals Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nederlandse Ornithologische Unie, Instandhouding Kleine Landschappen, Limburgs Landschap en Vereniging Natuurmonumenten.

Hieronder een paar verslag van activiteiten:

Vogelwaarnemingen Meers 2018

Controle nestkastjes najaar 2017

Bent u geinteresseerd om mee te doen? Neem contact op met Bert Heijnen, tel 046–4373371