Contact

Welkom bij IVN afdeling Elsloo:

Tel secretariaat: 0611724205
Postadres:  Postbus 575
6180 AB Elsloo

E-mail: ivn.elsloo@gmail.com

 

Verenigingslokaal en bezoekadres:

Maasberg 1
6181 GV, Elsloo
Tel clublokaal.: 046-4234826

Contributie:

Contributie: 25 Euro/jaar
Huisgenoot lid: 7,50 Euro/jaar
NL57RABO 0114117977 tav IVN Elsloo.