Werkgroep Botanische Tuin

De tuinwerkgroep van IVN-Elsloo heeft als hoofdtaak het onderhouden en voor het publiek toonbaar maken van onze botanische tuin. De tuin valt onder het “Erfgoed kasteelpark Elsloo” dat eigendom is van Stichting Het Limburgs Landschap.

De tuinwerkgroep bestaat uit een 16-tal vrijwilligers. We zijn erg blij dat via Stichting Het Limburgs Landschap een deskundige beroepstuinman beschikbaar is voor het onderhoud en beheer van de grote tuin.

De werkgroep komt elke woensdagmorgen bij elkaar voor het onderhoud van de tuin, en samen gezellig plannen maken voor herinrichting of het komende seizoen.

De botanische tuin heeft een omvang van ca één hectare en is ingedeeld in een 100-tal perken waarvan het z.g. thema gedeelte, bestaande uit 23 perken, door de IVN-vrijwilligers is “geadopteerd”, hetgeen inhoudt dat zij zorgen voor het onderhoud van deze perken, de aanwezige  planten en benamingen op het gewenste niveau houden. Als er planten besteld of vervangen moeten worden gaan de IVN’ers op zoek naar planten van elders of worden er zaden besteld bij andere botanische tuinen, vaak betreft het nl planten die moeilijk te krijgen zijn.

Zaden verzamelen, drogen en uitwisseling van de zaden met andere botanische tuinen van over de hele wereld is een belangrijke taak binnen de organisatie botanische tuinen van KEW Gardens. In het najaar en in het winterseizoen, houden  een aantal vrijwilligers zich hiermee bezig. IVN Elsloo beschikt over een lijst van unieke planten waarvan voor zover aanwezig de zaden ook voor anderen botanische tuinen beschikbaar worden gesteld: Zaaduitwisselings programma

Aanschaf van materialen, bestellen van planten, onderhoud van tuinhuis, sproeiïnstallatie, vijver, taluds, etc. wordt in eigen beheer uitgevoerd waarvoor een taakverdeling is opgesteld. Afgelopen jaren heeft de tuinwerkgroep veel projecten, opgesteld en gepland in vijfjarenplannen, kunnen uitvoeren. Er staan uiteraard nog een aantal projecten op het verlanglijstje, deze maken deel uit van de meerjarenplanning in overleg met IVN bestuur en Stichting Het Limburgs Landschap.

In de IVN-tuin is helaas meer werk dan we handen hebben doch met zijn allen en vooral goede inzet komen we aardig in de goede richting.

Ben je geïnteresseerd? Wil je met ons meedoen? Neem contact op met IVN Elsloo IVN.Elsloo@gmail.com  en vraag naar Wiel Lemmerling