Excursies

Deze werkgroep verzorgt de publieksexcursies van onze afdeling.

Ook kunnen belangstellenden er excursies op maat aanvragen. Over de voorwaarden, etc. kan informatie worden ingewonnen bij de secretaris van IVN Eerbeek