Vertrouwenspersonen

De IVN afdeling Eelde-Paterswolde hecht waarde aan een veilige omgeving waarin iedereen plezier kan beleven aan natuurbeleving in de meest brede zin van het woord. Sommige groepen verdienen hierbij extra aandacht omdat ze kwetsbaar zijn. Landelijk is hiervoor beleid ontwikkeld dat de afdeling Eelde-Paterswolde integraal volgt. Het beleid “In Veilige Handen” schrijft voor dat de afdeling een vertrouwenspersoon aanstelt. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden voor advies en/of begeleiding als er ongewenst gedrag ervaren wordt. Hierbij kunt u denken aan onder andere seksueel getinte, discriminerende of racistische opmerkingen, ongewenste intimiteiten zoals aanrakingen, het zoeken van contact buiten de context van de activiteit. Het kan ook gaan om een nare ervaring van uw kind.

De vertrouwenspersoon

Binnen IVN Eelde-Paterswolde zijn er twee vertrouwenspersonen: Tineke van den Berg en Leo Stockmann. U kunt hen telefonisch bereiken. Wij gebruiken in dit geval geen contact e-mail, omdat e-mails niet altijd dagelijks worden gelezen en wij het wel belangrijk vinden dat u de vertrouwenspersoon direct persoonlijk kunt bereiken.

Om kennis te nemen van het volledige beleid verwijzen wij U naar de brochure In Veilige Handen van IVN landelijk.

 

Foto: Pixabay Skitterphoto