Gebruik van gegevens

IVN Eelde-Paterswolde is een plaatselijke afdeling van de landelijke IVN-organisatie. Voor het landelijke ledenadministratiesysteem Procurios heeft IVN Landelijk, naar aanleiding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Privacy Statement opgesteld.

Voor de administratie van de gegevens van zijn relaties maakt IVN Eelde-Paterswolde gebruik van het landelijke systeem “Procurios”. IVN Eelde-Paterswolde heeft daarin alleen toegang tot de gegevens van de relaties van IVN Eelde-Paterswolde.

Onder “Relaties” verstaat IVN Eelde-Paterswolde:

Voor het omgaan met persoonsgegevens heeft ook IVN Eelde-Paterswolde een Privacy Statement opgesteld. Het Privacy Statement van IVN Eelde-Paterswolde is in lijn met het Privacy Statement van IVN Landelijk (zie: https://www.ivn.nl/privacy-statement) en gaat met name in op de lokale omgang met de relatiegegevens.

Met welk doel worden gegevens van relaties van IVN Eelde-Paterswolde bewaard?

Wanneer u relatie wordt van IVN Eelde-Paterswolde worden uw persoonsgegevens vastgelegd. IVN Eelde-Paterswolde gebruikt deze gegevens:

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Bij IVN landelijk en IVN Eelde-Paterswolde worden persoonsgegevens voor: 1) De ledenadministratie van IVN Landelijk – Procurios (LL), 2) De ledenadministratie van IVN Eelde-Paterswolde lokaal (LEP), 3) E-mails over verenigingszaken aan de relaties van IVN-Eelde-Paterswolde. In de tabel hieronder is aangegeven welke gegevens voor welk doel worden bewaard.

LL LEP E-mail Opmerkingen
Naam X X X
Geb. datum X T.b.v. inzicht leeftijdsopbouw en attentie bij bijzondere verjaardagen
Geslacht X A I.v.m. aanhef (A= indien opgegeven)
Datum-in X A X Begin relatie (indien bekend)
Datum-uit X Einde relatie
Adres X X
Telefoon X A Vast en/of mobiel (A: indien bekend)
E-mailadres X A X Indien bekend
Soort relatie X A X  (A: Bij huisgenootleden zijn de partners van beiden bekend)
Betalingswijze (landelijk of lokaal) X X Om te weten of er een lokale factuur moet worden verstuurd
Betalingen van contributie en van facturen A X A: alleen voor landelijke leden
Ontvanger van GROEN X X Leden, jeugdleden, donateurs en adverteerders krijgen een harde kopie van GROEN. Andere relaties ontvangen GROEN per e-mail.
Contacteren van werkgroepleden A De werkgroepleiders hebben zelf informatie over de werkgroepleden

Bij IVN Eelde-Paterswolde worden geen bijzondere persoonsgegevens (godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid e.d.) bewaard.

Opslag en verwerking/gebruik van de persoonsgegevens

De gegevens zijn als volgt opgeslagen:

Met uitzondering van:

Welke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien?

Hoe worden huidige en toekomstige relaties geïnformeerd over welke persoonsgegevens worden bewaard?

Dit Privacy Statement staat ook op de website van IVN Eelde-Paterswolde.

Wijzigen van het Privacy Statement

De tekst van dit Privacy Statement kan, zonder voorafgaande aankondiging door IVN Eelde-Paterswolde te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd.

Foto: Henk von Eije