BROM

De werkgroep BROM is alert op ontwikkelingen op het terrein van Bomen, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Op dit terrein is altijd wel wat aan de hand. Als iets negatiefs dreigt dan trekt BROM aan de bel.

Aangevraagde kapvergunningen worden kritisch bekeken. Bij mogelijk negatieve gevolgen van een landschappelijke ingreep (denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het vliegveld, aanleg van rotondes e.a.) wordt geprobeerd de schade zoveel mogelijk te beperken en wordt gepleit voor natuurcompensatie. Daarvoor dient de werkgroep voorstellen in. BROM pluist ontwerpbestemmingsplannen na op mogelijk negatieve gevolgen voor natuur en landschap. BROM is ook actief geweest bij de inventarisatie van monumentale bomen in ons dorp, waardoor deze een betere bescherming hebben gekregen. Op de driejaarlijkse boomfeestdag in Eelde verzorgt BROM een excursie/activiteit voor de leerlingen. Het zal duidelijk zijn dat de gemeente regelmatig de partij is waarmee een gesprek wordt aangegaan, anderzijds neemt de gemeente ook contact met BROM op in verband met toekomstige plannen.
Contactpersoon BROM: Tineke van den Berg  email:   van.den.berg@home.nl

De jaarverslagen van BROM vanaf 2020 vindt u hier.

Foto: Algemene bibliotheek IVN