Publicaties, waarnemingen en nieuws

Wij hebben verschillende soorten publicaties, namelijk ons verenigingsblad GROEN, de columns “Aandacht voor de natuur” van onze voorzitter Leo Stockmann, de historische publicaties, fotoverslagen van activiteiten en een wandelroutes. Daarnaast staan we ook regelmatig in de pers. Verder publiceren de werkgroepn ook veel verslagen van excursies of gebeurtenissen (zie hiervoor de werkgroepen). Tenslotte vindt u hier ook links naar Waarnemingen uit onze omgeving  en naar “Nieuws”.

Foto: Algemene bibliotheek IVN

Groen

Aandacht voor de natuur

Historische publicaties

Fotoverslagen

Wandelroutes

Waarnemingen

Nieuws