Vogelexcursie in de Wollebrand Vogels

Vogelexcursie in de Wollebrand

Delft 16 maart 2018

Verslag excursie zaterdag 10 maart 2018

Maart is een prachtige tijd om eenden en andere vogels te bekijken: de wintergasten maken zich op om naar hun noordelijke broedgebieden te vertrekken, maar zijn er nog.  Onze eigen weide vogels komen terug om hier te broeden, elke dag zijn het er meer.  Veel gezien, bijvoorbeeld meer dan 150 grutto’s, die in het ondiepe water staan uit te rusten van hun lange reis uit W. Afrika. Straks moeten ze nog verder naar het Noorden en naar IJsland. Het ‘’grutto, grutto’’ was niet van de lucht. De kluten, prachtige zwart-witte vogels met hun omhoog gebogen snavels zijn ook terug. Zij blijven om hier te broeden. We telden wel 9 verschillende soorten eenden, gedeeltelijk moeten die nog vertrekken. Kievieten en scholeksters waren twee aan twee geschikte nestplaatsen aan het zoeken in de directe omgeving.

Aan de hand van zoekkaarten was het gemakkelijk om de verschillende vogels te herkennen. We zagen ze bijna allemaal.

Het is jammer dat deze waterberging en dit vogelparadijs  langs het fietspad van de  Zweth tussen de Lier en Naaldwijk, zo weinig bekend is. We waren maar met een klein groepje, maar het was zeker de moeite waard.

Ontdek meer over

Deel deze pagina