Doe Mee!

 

Zoekt u ook een goede manier om uzelf zinvol in te zetten voor zaken die er toe doen? En heeft u een groen hart? Wilt u zelf actief worden en ook een bijdrage leveren als vrijwilliger bij het IVN?

Dan is vrijwilliger worden bij het IVN allicht iets voor u!

De IVN afdeling Delft draait op vrijwilligers, jong&oud. Samen enthousiasmeren en betrekken  we de mensen om ons heen bij al het moois wat de natuur te bieden heeft. Vrijwilligerswerk wat er echt toe doet!

De IVN afdeling Delft heeft een heel aantal ‘werkgroepen’ welke samen invulling geven aan onze missie. Allicht zit er iets bij voor u. Ook kunt u donateur worden.

De actieve leden van IVN afdeling Delft en omstreken zijn met  natuureducatie en duurzaamheid actief via een aantal werkgroepen, samenwerkingsverbanden en overlegorganen. Er wordt een grote verscheidenheid aan activiteiten ontplooid die als volgt zijn onder te verdelen:

  1. natuurbeleving
  2. voorlichting
  3. natuurbeheer
  4. sturing en beïnvloeding beleid.

Vanzelfsprekend is educatie steeds de leidraad, het IVN is immers een vereniging voor natuureducatie.

Wat past bij mij?

Binnen de verschillende werkgroepen zijn vele mogelijkeheden om actief te worden als vrijwilliger. Dat kan bij:

1.  NATUURBELEVING & NATUUREDUCATIE

Hieronder vallen de werkgroepen excursies, jeugd- en jongerenwerk en de ledenbijeenkomsten.

Ook een bijdrage leveren?

2.  VOORLICHTING

Hieronder vallen de werkgroep cursussen, de infokraam, de samenwerkingsverbanden lezingen, tentoonstellingen in De Papaver, informatiebalie Papaver en het afdelingsblad ‘Delfts vergeet-me-nietje’ en de website.

3.  NATUURBEHEER 

Hieronder vallen de werkgroepen boomgaardgroep en kleine beestjes paradijs

4.  STURING / BEÏNVLOEDING BELEID

Hieronder vallen de overlegorganen IVN district Zuid-Holland, regionale natuur- en milieukring, duurzaamheidsplatform, initiatiefgroep natuurbeheer, commissie natuur en milieu,  heemparkcommissie en platform Delftse Hout.

Wordt bijvoorbeeld vertegenwoorder van IVN in:

Iets gevonden waar u zin in heeft? Mail ons en gebruik het onderwerp: ‘ik doe graag mee!’