ANBI

ANBI

IVN, afdeling Delft is officieel erkend en geregistreerd als een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
ANBI’s genieten belastingvoordeel en datzelfde geldt voor hun donateurs en voor mensen die een schenking doen. Giften aan ANBI’s zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Met ingang van 1 januari 2014 moeten een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën gepubliceerd worden. Deze vindt u hieronder.

Algemene gegevens

Statutaire naam: IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Delft en omstreken

Verkorte naam: IVN, afdeling Delft en omstreken
Kamer van Koophandel nummer: 40398092
RSIN-nummer: 816559508

Contactgegeven:
IVN, afdeling Delft
IVN Delft, Korftlaan 6, 2616 LJ Delft

e-mail: ivndelft@gmail.com

website: https://www.ivn.nl/afdeling/delft

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Arnaud van den Berg: ivndelft@gmail.com

Secretaris: vacature

Penningmeester: José Hekkens : penningmeesterivndelft@gmail.com

Algemeen bestuurslid: Daphne Teeling

Algemeen bestuurslid: Johan Torn

Doelstelling

Het IVN staat voor Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid. Het IVN is een vereniging van vrijwilligers, die zich bezig houdt met allerlei activiteiten op het gebied van natuur-en milieu educatie. Op deze manier willen wij zorg dragen voor meer kennis over de natuur en een betere kwaliteit van het milieu.

Beleidsplan

IVN, afdeling Delft en omstreken heeft als beleid de doelstelling van de vereniging zoveel mogelijk te realiseren. De daaraan verbonden activiteiten, inkomsten en bestedingen in het komende jaar sluiten in de regel nauw aan bij de activiteiten en rekeningen over de voorgaande jaren. Voor inzicht daarin verwijzen wij naar het hierna opgenomen verslag van activiteiten en naar het financiële jaarverslag van het afgelopen jaar, inclusief de daarin opgenomen begroting voor het komende jaar.

Beloningsbeleid

De vereniging kent geen bezoldigde werknemers en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Leden ontvangen alleen een vergoeding voor directe kosten.

Onderstaande informatie kunt u als PDF downloaden.