Werkgroep Weidevogelbescherming

weidevogelsDoel werkgroep
Met ruim twintig vrijwilligers staat de werkgroep Weidevogelbescherming
voor het beschermen van de weidevogels in en nabij het werkgebied van IVN De Ronde Venen & Uithoorn.

Werkzaamheden
Nesten zoeken en markeren

In het voorjaar gaat de werkgroep bij ruim twintig boeren het veld in om
daar nesten van de weidevogels te zoeken en te markeren met neststokken. Door het markeren kan de boer om het nest heen maaien zodat het gespaard blijft en de eieren kunnen uitkomen. Daarnaast wordt voor het maaien samen met de boer geprobeerd de jongen die er al zijn, op andere percelen te zetten.

Nestbeschermers plaatsen
Naast het maaien kan vee dat graast op een weiland met nesten, ook een gevaar vormen. Daarom plaatsen de vrijwilligers ook nestbeschermers over de nesten. Vaak heeft dit een goed resultaat.

Zelf actief weidevogels beschermen
Als je zelf ook graag ziet dat het goed gaat met de weidevogels en je actief iets wil doen om de vogels te helpen, meld je dan bij de werkgroep. Voor meer informatie: lees onderstaand gedetailleerd jaarverslag 2015 en/of benader de contactpersoon.

Informatie
weidevogels@ivn-drvu.nl

Impressie
Krijg onderstaand een indruk van de werkgroep Weidevogelbescherming.

Item Informatie
Foto Werkgroep Weidevogelbescherming in beeld
Foto Weidevogels in beeld
Publicatie Grutto, nationale vogel

Naar Werkgroepen