Uilenbescherming in beeld

IVN DRVU - Werkgroep Vogels. Uilen
            Een jonge Steenuil wordt onderzocht, gewogen en geringd

IVN DRVU - Werkgroep Vogels. Uilen
               De jonge uil krijgt een ring om met een uniek nummer


                       De vleugels van de jonge uil worden gemeten

  Even een uilenkiekje met pas geringde jonge Kerkuilen. Hierna gaan de  
  uilen weer een dutje doen in de door de vrijwilligers geplaatste nestkast

Naar Uilen