Column week 37, Vogels Defence Force

Vanaf paaltjes in de Bovenkerkerpolder keken een tureluur en een grutto naar een passerende stoet luid toeterende tractoren.
“Boeren,” constateerde de tureluur.
“Ze voelen zich niet gehoord en protesteren tegen een maatregel die slecht is voor hun dieren…”
“Echt? Wat mooi!” riep de grutto uit.
“Onze boer is vast hun voorbeeld!”
"Ja, onze boer is geweldig!”
"Die maait pas als onze kuikens groot zijn....”
“Die zaait bloem- en kruidenrijk gras...”
“Die houdt het grondwater voor ons op peil...”
“Die beschermt ons tegen vossen...”
“En nu gaan andere boeren voor ons demonstreren! Ik heb altijd gezegd dat je de boeren tijd moet gunnen, tureluur. Niet elke boer is zo voortvarend als die van ons. Bovendien hebben ze het zwaar! Als Nationale Vogel heb ik daar best begrip voor. Ook zij zijn een bedreigde diersoort, hun aantal loopt even snel terug als dat van ons!”
“Dat heet schaalvergroting, slimme vogel,” riep een voorbijvliegende kievit,
"Hogere productie met minder boeren! Goed voor de export, maar niet voor ons! Weet je wie er echt niet meer gehoord worden? Wij!”
“Ik hoor je anders luid en duidelijk!”
“Zeg Nationale Wijsneus, kom jij wel eens buiten de bubbel van je gruttoboerenlandje? Daarbuiten is het stil, hoor. En trouwens, werden jullie grutto’s niet vooral Nationale Vogel omdat jullie als eerste van ons zullen uitsterven? Nationale Pechvogel was wellicht passender geweest!”
"Dat is de kift, kievit! Ze vonden ons gewoon het aantrekkelijkst! Maar jullie profiteren er ook van. Kijk maar, boeren demonsteren voor het dierenwelzijn!”
“Dank je de koekoek! Het gaat ze om die levende melkmachines van ze, Nationale Aantrekkelijkheid. Ze zijn bang dat daar een litertje minder melk uitdruppelt! Laat je niet verblijden met een dode mus! Deze boeren hebben een historische kans om naar kringlooplandbouw te switchen, maar ze demonstreren liever voor het behoud van hun doodlopende productiesysteem! Stokdoof voor de tekenen des tijds, die kwartels!”
“Het is een eerste stap, kievit. Uit de liefde voor hun koeien komt uiteindelijk liefde voor ons voort! Gun ze de tijd.”
“Liefde!? Domme gans! Een koeienlijf uitsluitend in dienst van de melkklieren, is dat soms dierenliefde!? En kraai geen victorie, grutto, want tijd hebben we helemaal niet!”
“Niet altijd zo negatief, kievit! Laten we deze boeren steunen. Met een Vogel Defence Force of zoiets. Wat jij, tureluur?”
“Wijze woorden, grutto!” Zuchtend zwierde de kievit bij hen vandaan. Hij werd hier tureluurs van.

Jaap Kranenborg

Tureluur, grutto en kievit

Digitale krantversie Column 2020-37, 09 september 2020, pagina ?

Naar columns 2020

Vind je dit leuk? Steun ons en word lid!

Word lid