Botshol in beeld

Roeitochten Botshol
                       Botshol-bord temidden van riet en waterlelies  

Botshol
                                         Zonnebadende waterlelie

Lepelaar tijdens roeitocht Botshol                                      Familie lepelaar op een legakker

Plantenwerkgroep                                     Rietorchis

Naar Botshol