Werkgroepen

Activiteiten van IVN Best worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks voor de afdeling worden vastgesteld.

In het jaarlijkse coördinatorenoverleg worden actuele zaken besproken.

Klik - om te zien wat de werkgroepen doen - op de betreffende werkgroep hieronder.

Declaratie onkosten

Werkgroepen kunnen de door het bestuur goedgekeurde onkosten bij de penningmeester declareren door gebruik te maken van een van onderstaande formulieren.

Alle formulieren moeten, voorzien van een handtekening, ingeleverd worden bij Penningmeester IVN Best, Rembrandtlaan 34 , 5684 AE Best