Wie zijn we?

Geschiedenis

Als je iets meer van de geschiedenis van IVN wil weten?

Klik    hier

Ontstaan

IVN Bernheze is één van de 178 afdelingen binnen IVN Nederland en heeft ongeveer 120 leden. De oorsprong van IVN Bernheze ligt bij IVN Heeswijk-Dinther. IVN Heeswijk-Dinther is in 1984 opgericht. Dit jaar bestaan we dan ook 35 jaar. Dat hebben we gevierd op 29 juni 2019. In het najaar volgen er in dit kader nog een tweetal lezingen.

Door de gemeentelijke herindeling in 1994 is de gemeente Heeswijk-Dinther samengevoegd met de gemeente Heesch en de gemeente Nistelrode tot de gemeente Bernheze. Een logisch gevolg was dat IVN Heeswijk-Dinther haar werkgebied heeft uitgebreid over de hele gemeente. Momenteel is IVN Bernheze steeds beter vertegenwoordigd in alle kernen van de gemeente.

Statuten

Huishoudelijk reglement 

Samenwerking IVN regio 

In de nabije omgeving zijn meerdere IVN afdelingen waarmee IVN Bernheze nauw samenwerkt. In het regio-overleg werken de IVN afdelingen Oss, Uden, Veghel en Bernheze gezamenlijk aan grotere projecten zoals bijvoorbeeld de organisatie van de natuurgidsenopleiding, de ontwikkelingen rondom natuurgebied de Maashorst en we regelen bij toerbeurt deelname aan landelijk IVN overleg in de Ledenraad.

Samenwerking landelijk gebied

Een kenmerk van Bernheze is een sterke samenwerking tussen de partijen in het landelijke gebied. Het landelijke gebied van Bernheze heeft veel waardevolle natuur verloren door de uitgevoerde ruilverkavelingen. Echter door de investeringen in de ecologische hoofdstructuur, natuurcompensatie en projecten uit het landschapsplan komen een groot aantal natuurwaarden weer terug. IVN Bernheze levert met zijn activiteiten een bijdrage aan deze verbeteringen. Zo is door samenwerking van de gemeente Oss, Landerd, Bernheze, Uden en de provincie Noord Brabant het natuurgebied De Maashorst ontstaan. Natuurgidsen van IVN Bernheze verzorgen, samen met gidsen van andere IVN-afdelingen,  excursies in De Maashorst.  Bezoek de website van de Maashorst

ANBI

IVN Bernheze is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
Sinds 2008 kan een organisatie door de Nederlandse Staat als 'ANBI' (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.
Op de website van de belastingdienst staat informatie over de voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen om aangewezen te worden als ANBI en welke belastingvoordelen een ANBI heeft.

Welke giften aftrekbaar zijn kunt u hier zien. En aan welke voorwaarden de giften moeten voldoen leest u hier.

Gegevens van IVN Bernheze behorende bij de voorwaarden van de ANBI-status:

Statuten vereniging IVN Bernheze april 2018Huishudelijk reglement IVN Bernheze 14 november 2018ivn_bernheze_samenvatting_anbi_gegevens.pdfivn_bernheze_beleidsplan_2014-2018.pdfFinancieel verslag 2018 IVN BernhezeJaarverslag 2017 IVN Bernheze