Wie zijn we?

Ontstaan

IVN Bernheze is één van de 178 afdelingen binnen IVN Nederland en heeft ongeveer 120 leden. De oorsprong van IVN Bernheze ligt bij IVN Heeswijk-Dinther. IVN Heeswijk-Dinther is in 1984 opgericht. Door de gemeentelijke herindeling in 1994 is de gemeente Heeswijk-Dinther samengevoegd met de gemeente Heesch en de gemeente Nistelrode tot de gemeente Bernheze. Een logisch gevolg was dat IVN Heeswijk-Dinther haar werkgebied heeft uitgebreid over de hele gemeente.

Statuten

Huishoudelijk reglement 

Samenwerking IVN regio Maashorst

Inwoners uit Heesch waren georiënteerd op IVN Oss en de inwoners uit Nistelrode en Vorstenbosch waren georiënteerd op IVN Uden en IVN Veghel. Door de grote concentratie aan IVN afdelingen in deze regio en de relaties die inwoners van Bernheze met deze afdelingen hebben groeit de samenwerking tussen de afdelingen. 

Samenwerking landelijk gebied

Een kenmerk van Bernheze is een sterke samenwerking tussen de partijen in het landelijke gebied. Het landelijke gebied van Bernheze heeft veel waardevolle natuur verloren door de uitgevoerde ruilverkavelingen. Echter door de investeringen in de ecologische hoofdstructuur, natuurcompensatie en projecten uit het landschapsplan komen een groot aantal natuurwaarden weer terug. IVN Bernheze levert met zijn activiteiten een bijdrage aan deze verbeteringen. Zo is door samenwerking van de gemeente Oss, Landerd, Bernheze, Uden en de provincie Noord Brabant het natuurgebied De Maashorst ontstaan. Natuurgidsen van IVN Bernheze verzorgen, samen met gidsen van andere IVN-afdelingen,  excursies in De Maashorst.  Bezoek de website van de Maashorst

ANBI

IVN Bernheze is een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling).
Sinds 2008 kan een organisatie door de Nederlandse Staat als 'ANBI' (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden aangemerkt. Dit heeft bepaalde fiscale voordelen voor die organisaties zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie.
Op de website van de belastingdienst staat informatie over de voorwaarden waaraan een instelling moet voldoen om aangewezen te worden als ANBI en welke belastingvoordelen een ANBI heeft.

Welke giften aftrekbaar zijn kunt u hier zien. En aan welke voorwaarden de giften moeten voldoen leest u hier.

Gegevens van IVN Bernheze behorende bij de voorwaarden van de ANBI-status:
ivn_bernheze_samenvatting_anbi_gegevens.pdf
ivn_bernheze_beleidsplan_2014-2018.pdf
Bernheze - jaarrekening 2016 - begroting 2017

Balans IVN Bernheze 31 december 2016

IVN Bernheze - Jaarverslag 2016