Amfibiën en reptielen

Paddentrek 2023

Beekdaelen-Nuth 17 april 2023

Op 11 februari jl. gestart met het plaatsen van de linten op een 4-tal plekken in Nuth: Pastorijstraat/Pingerweg, Putstraat, Horenweg en Bergerverbindingsweg.

De dag erna zijn we begonnen met het overbrengen en het tellen. Met behulp van een ruim aantal vrijwilligers werden deze werkzaamheden tot en met 7 april uitgevoerd. De weersomstandigheden in deze weken waren behoorlijk grillig en kende zeker een frisse start. Deze grilligheid was dan ook duidelijk terug te vinden in de dagelijkse aantallen die werden aangetroffen; dagen van geen enkel beestje tot dagen van meer dan 200 en zelfs een dag van bijna 600 amfibieën.

Met ruim 2800 stuks kunnen we dit jaar spreken van een zeer succesvol jaar. In onderstaand overzicht (2023) staat een verdere specificatie van de in onze omgeving meest voorkomende soorten : de gewone pad, bruine en groene kikker, de kleine en de alpenwatersalamander.  Sinds 2022 worden deze gegevens ook gedeeld met RAVON.  

Met dank aan al onze vrijwilligers kijken we uit naar het volgende seizoen.  

Sjef Starmans, namens de Werkgroep Amfibieën

TOTAAL geteld op alle locaties           
2023 (12 februari t/m 7 april)             
  gewone pad  bruine kikker  groene kikker  kleine water-salamander  alpenwater-salamander  totaal   
pastorijstraat  1157  579  16  160  237  2149   
bergerverbindingsweg  67  12  1  4  10  94   
putstraat  60  15  0  21  4  100   
horenweg  177  120  0  180  21  498   
               
totaal  1461  726  17  365  272  2841   
ter vergelijking met               
totaal 2022  832  84  12  136  171  1235   
               

Ontdek meer over

Deel deze pagina