Natuurexcursies

De werkgroep Natuurexcursies organiseert fietstochten, wandelingen, bezoeken aan historische plaatsen en zo. Tijdens de excursies wordt u geïnformeerd over flora, fauna, landschap en cultuurhistorie. Ook als u geen lid bent, bent u van harte welkom bij onze activiteiten. Alle excursies worden aangekondigd in de lokale bladen. Deelname is gratis, tenzij anders vermeld.

U kunt uiteraard ook een door ons verzorgde excursie aanvragen. Wel graag 4 weken voor de geplande datum zodat we de mogelijkheden kunnen onderzoeken. Een mail naar ivnnuth@gmail.com is voldoende.