Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy statement IVN Nuth-Beekdaelen

In onderstaande links kunt u lezen over het hoe en waarom van de AVG. Daaronder vindt u het Privacy Statement van IVN NL. Vervolgens een concretisering van enkele relevante elementen aangaande IVN Beekdaelen-Nuth.

Opslag en verwerking van persoonsgegevens door IVN Beekdalen-Nuth

Wanneer u lid of donateur bent of wordt van IVN Beekdaelen-Nuth worden uw persoonsgegevens te weten: naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortejaar, telefoonnummer, mailadres, lidmaatschap/donateurschap en ingangsdatum lidmaatschap/donateurschap vastgelegd. IVN Beekdaelen-Nuth gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag en u als lid of donateur te informeren over activiteiten en andere verenigingscontacten van IVN Beekdaelen-Nuth. Wij delen uw gegevens niet met derden. Een uitzondering hierop zijn de adresgegevens van de leden en donateurs die via IVN Beekdaelen-Nuth een abonnement op het tijdschrift “De Natuurgids” hebben die we delen met “De Natuurgids”. Bovendien staan onze leden in het ledenbestand van IVN Nederland en daarvoor geldt Privacy  IVN NL.  Uw gegevens staan, beveiligd door een wachtwoord, op de lokale pc van de beheerder, de secretaris IVN Beekdaelen-Nuth, en een versleutelde veiligheidskopie in de cloud. De voorzitter van de IVN Beekdaelen-Nuth heeft in noodgevallen toegang tot de veiligheidskopie in de cloud, nadat het bestuur daarover beslist heeft.

Gegevens wijzigen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij in onze ledenadministratie over u vastgelegd hebben en deze indien nodig te laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen per e-mail, voorzien van uw naam en adres. Uw e-mail kunt u richten aan ivnnuth@gmail.com. Het mailcontact kan uitsluitend verlopen via het in het ledenbestand van u opgeslagen mailadres. Een verzoek kunt u ook schriftelijk indienen door middel van een brief gericht aan de secretaris van IVN Beekdaelen-Nuth. Bij beëindiging van het lidmaatschap of donateurschap worden de persoonsgegevens per direct verwijderd.