Missie en visie

Missie

Het IVN Beekdaelen-Nuth laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én waardevol natuur in hun directe omgeving is.  Ze doet dit door activiteiten te organiseren die de leden en een groot publiek aanspreken. Hierbij werkt het nauw samen met lokale overheden en natuur- en landschapsorganisaties. Door beïnvloeding van beleid zet IVN Beekdaelen-Nuth zich in voor het landschap, de bestaande natuur en de vorming van nieuwe natuur in de eigen omgeving. Het stimuleert het bewustzijn bij mensen over het verantwoord omgaan met hun woon- en leefomgeving.

Visie

“Van verwonderen naar bewonderen naar zorgdragen voor natuur en landschap”.  
De lokale bevolking en de overheid dragen zorg voor natuur en landschap omdat ze zich er verantwoordelijk voor voelen en ze maken er op een duurzame en respectvolle manier gebruik van. Er is meer natuur met een grotere biodiversiteit.