Vogels

De Vogelwerkgroep bestaat uit een aantal enthousiaste IVN  leden die er regelmatig gezamenlijk er op uit trekken om vogels te spotten. Men inventariseert gebieden in de voormalige gemeente Nuth naar het voorkomen van vogelsoorten. Door het ophangen van nestkasten bevordert de vogelwerkgroep de nestgelegenheid voor vogels in de voormalige gemeente Nuth.  Interesse? Neem contact op via: ivnnuth@gmail.com