Blauwborst Vogels

Vogelwerkgroep De Peel bestaat 50 jaar

Asten-Someren 1 augustus 2023

Het is alweer bijna 50 jaar geleden dat de vogelwerkgroep de Peel is ontstaan. Een moment om op tijd bij stil te staan en te zorgen dat het op gepaste wijze gevierd wordt.

Hoe is het begonnen?

In oktober 1973 is door Pieter van Lieshout en Fons Aelberts het eerste begin gemaakt met vogelwerkgroep de Peel, door samen een keer vogels te gaan kijken.

Anderhalve maand later ontmoetten ze, tijdens een lezing in het oude Jan Vriends Museum, vier andere vogelaars van IVN Asten-Someren (Jen Postma, Cor Cortooms, Piet Wijnen en Piet Ramaekers). Vanaf die tijd werd regelmatig bijeengekomen in het bovengenoemde museum om vogelervaringen uit te wisselen en werden er excursies gehouden. Al snel sloten er meer vogelaars aan, die van het bestaan van de groep gehoord hadden Oa. Frans Hoefnagels, Jan Kersten, Roel Timmermans en Rinie Verheijen.

Het ontstaan van de naam Vogelwerkgroep De Peel

Als bindende activiteit werd in 1974 besloten onder de naam Vogelwerkgroep AstenSomeren deel te nemen aan het
Atlasproject voor broedvogelsvan de SOVON. Dit project liep van 1974 tot 1977. Vanaf dat moment bestond er een vogelwerkgroep. Het duurde echter tot januari 1979 voordat er werd begonnen met officiële vergaderingen.

Het ledenverloop in de tijd

Op 16 februari 1979 werd de naam van de groep gewijzigd in Vogelwerkgroep De Peel‘. Het ledenbestand bleef gedurende de jaren 19791985 vrij constant. Zo tussen de 32 en 39 leden. De eerste vogelherkenningscursus van de VWG, die van januari tot juni 1985 gehouden werd, leverde 28 nieuwe leden op. Op 1 februari 1986 waren er zodoende 62 leden. Geleidelijk liep het aantal leden op tot 79 op 111990. In 1992 kwam de VWG voor het
eerst boven de 80 leden
. In 1994 en 1995 zakte het ledenaantal tot resp. 72 en 75, waarna het tussen 1996 en 1998 weer steeg tot net boven de 80.

Het aantal vrouwelijke leden is altijd vrij klein geweest. Op de ledenvergadering van 9 december 1988 waren 3 dames aanwezig, een unicum in de vergaderhistorie tot die tijd! In 1998, tijdens het 25 jarig bestaan, hadden ze zon 81 leden, waarvan 14 vrouwelijke vogelaars. Het totaal aantal leden dat de VWG tussen 1973 t/m april 1998 gehad heeft was 184. Dit betekent dat ruim 100 leden de VWG ook weer verlaten hadden in die 25 jaar.

‘t Schreeverke

Om de onderlinge band te versterken heeft de VWG diverse mededelingenbladen uitgegeven. Van 1982 t/m 1987 verscheen er regelmatig het blaadje Mededelingen. Vanaf 1988 verscheen het periodiek VWG De Peel. Deze
periodiek is vanaf december 1991 uitgekomen onder de
naam t Schreeverke, wat de zuidoost Brabantse dialectnaam voor de geelgors is.

Verder zijn er nog 10 jaargangen van het Jaarboek De Kuluutuitgebracht (19811991). Kuluut is de regionaam voor de wulp.

Deze tekst is afkomstig uit de editie van het 25-jarig jubileum van de vogelwerkgroep en dient nog te worden aangevuld met informatie van de afgelopen 25 jaar.

Ontdek meer over

Deel deze pagina