Scholekster vogel van het jaar 2023

Asten-Someren 1 januari 2023

Voor de tweede keer vogel van het jaar (na 2008). Naast weidevogel is de scholekster ook wadvogel en in toenemende mate een stadsvogel. In al deze leefgebieden heeft de soort te maken met bedreigingen. Alhoewel hier al onderzoek naar is gedaan, weten we nog onvoldoende over de uitbreiding naar de stad en het broedsucces aldaar en in het landelijk gebied.

Tijdens het Jaar van de Scholekster kunnen vogelliefhebbers meedoen met onderzoek in verschillende projecten. Allereerst roepen we vrijwilligers op om scholeksters te tellen in het stedelijk gebied. In 2008 broedde vier procent van de Nederlandse populatie in de stad. Er wordt aangenomen dat dat percentage inmiddels hoger ligt, maar dit is nooit goed onderzocht. Vooral tellingen op bedrijventerreinen en in de stadsranden zijn erg welkom.

Ook willen we een beter beeld krijgen van het broedsucces van scholeksters op daken. Via het initiatief Scholekster op het Dak kan iedereen broedende scholekster doorgeven en volgen. Door het doen van herhaalde waarnemingen, verzamelen we bruikbare gegevens. Ook vrijwilligers in het boerenland kunnen bijdragen door het doen van nestonderzoek en het verzamelen van gegevens over de overleving van jonge kuikens.

Een manier om het broedsucces van scholeksters te vergroten, is het aanbieden van beschermde nestgelegenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een broedpaal. Of deze vorm van beschermen ook echt effect heeft, is nog niet eerder onderzocht. In het Jaar van de Scholekster gaan we hier iets aan doen, met hulp van vrijwilligers en professionele onderzoekers.

Meer info: jaar van de scholekster

 

Waarnemingen Scholekster 2020-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarnemingen (waaneming.nl) Scholeksters in 2021-2022

Deel deze pagina