Plan 't Loverveld Buurt vergroenen

Park ‘t Loverveld

Asten-Someren 21 maart 2023

Op 7 februari 2023 is het plan “Ruimtelijk Raamwerk Park ’t Loverveld” gepresenteerd aan alle belangstellenden. Een week later is het plan voorgelegd aan de commissie Ruimte . Vanuit de Werkgroep Natuur en Milieu is in een vroeg stadium aan de visie-ontwikkeling bijgedragen. Voor de inwoners van Asten zijn twee informatiebijeenkomsten belegd over deze visie. De aanlegkosten voor het plan worden op dit moment berekend. Op basis hiervan wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het noodzakelijke budget beschikbaar te stellen. Als er meer duidelijkheid is over het beschikbare budget zal het plan verder worden uitgewerkt ten behoeve van de aanleg van het park. In die uitwerkingsfase wordt het plan technisch uitgewerkt, inclusief de hiervoor noodzakelijke onderzoeken en vergunningaanvragen. Dan zal weer met diverse groepen (o.a. omwonenden) nader overleg plaats vinden. Meer informatie is beschikbaar op de site www.asten.nl/loverveld

Ter oriëntatie:

Links van het plan bevindt zich het tenniscomplex van ‘t Root.

Onder de beoogde vijver ligt de huidige basisschool ‘t Lover.

Rechts (oostelijk) van het plangebied ligt Loverbosch fase I.

Noordelijk van het plangebied bevindt zich Loverbosch fase II.

Linksboven (westelijk) van het plangebied ligt de Paddenstoelenwijk.

Ontdek meer over

Deel deze pagina