Kleine wolbij (Anthidium punctatum Latreille) Bijen

Natuurbegraafplaats Schoorsveld en Kleine wolbij, een beauty met groene ogen

Asten-Someren 17 juni 2023

Wilde bijen met mooie groene ogen, ze zijn prachtig en contrasteren met de rest van hun lijf. Ook bij bijen komen groene ogen, evenals bij mensen een stuk zeldzamer voor. De Kleine wolbij is vrij stevig gebouwd, de mannetjes maken een goed hoorbaar zoemend geluid tijdens hun patrouillevluchten op zoek naar vrouwtjes. Bovendien zijn ze uitgesproken territoriaal, vaak een cluster van Gewone rolklaver waar de vrouwtjes met voorkeur op foerageren. Dat maakt het voor de waarnemer een stuk eenvoudiger om dit fotogenieke bijtje te fotograferen. Je moet er wel voor op je knieën, en met enig geduld is even later het diertje op de zelfde plek terug. Dat het klimaat warmer wordt bewijst wederom deze Kleine wolbij, de tweede waarneming van Brabant. Het is het begin van de zomer als een andere groenogige bij massaal begint te vliegen, de Kleine sachembij op Natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze. In tegenstelling met de Kleine wolbij is dit bijtje niet kieskeurig wat betreft voedselplanten, Knoopkruid en Slangenkruid worden druk bezocht door de Kleine sachembij.

Nog even terugkomend op de Gewone rolklaver, deze bloeit op dit moment, een stuk minder uitbundig dan vorig jaar (2022). Waarschijnlijk is de lange droge periode mei/juni hiervan de oorzaak. De plant wortelt vrij diep, en maakt een lange penwortel en kan derhalve normaal gesproken goed tegen warmte en droogte. Het is een uitstekende drachtplant voor bijen. In Nederland bezocht door 18 soorten Bijen, en dan vooral voor nectar en minder voor stuifmeel.

Dit artikel is geschreven door: Ad Brouwers

Ontdek meer over

Deel deze pagina