Jubilarissen 2023 Gezondheid

Algemene ledenvergadering goed bezocht !!

Asten-Someren 3 maart 2023

Op 27 februari vond de zeer druk bezochte jaarlijkse ledenvergadering plaats. Bij het vaststellen van de jaarrekening en de begroting 2023 is besloten de contributie voor leden vast te stellen op € 30,-

De vergadering stemde ook in met de benoeming van Suzan Bronwijk-Stege als lid van het bestuur. Zij volgt Marianne de Jongh op die onder dank voor de bewezen diensten haar secretaressetaak neer legde.

Nadat uitvoerig stil is gestaan bij het 60-jaar jubileumprogramma zijn de jubilarissen gehuldigd. De jubilarissen krijgen van onze voorzitter een speld en een doos met bloemenzaad en een dankjewel voor hun inzet voor onze vereniging.

Dit jaar betrof dit 2 jubilarissen die 50 jaar lid zijn namelijk: Rini Verheijen en Mia van Beers.

Rini VerheijenMia van Beers

 

 

 

 

 

Er zijn 9 jubilarissen die 40 jaar lid zijn namelijk: Marianne de Jongh, Gerard Compiet, A. Vereyken, Harrie Martens, Jack en Irma Feijen, H v.d. Elzen, Nelly Strijbosch en Riek v.d. Bosch.

Gerard CompietHarrie Martens

A. Vereyken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En er zijn 3 jubilarissen die 25 jaar lid zijn namelijk: Frits Vossen, Cor Speek en Henk van Loon.

Frits Vossen

Cor Speek

Henk van Loon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de huldiging van de jubilarissen zijn nog een paar mensen in het zonnetje zetten die zich al een aantal jaren verdienstelijk hebben ingezet voor onze vereniging. Het betrof Pieter Heesakkers,  Annet Heesakkers en Henriëtte Knoops. Ook zij krijgen een doos met bloemenzaad en een dankjewel.

Pieter Heesakkers

Henriëtte Knoops

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina