Wilgen knotten bij kasteel Asten

Op zaterdag 4 november as. is de landelijke natuurwerkdag. Op deze dag zal de Agrarische Natuurvereniging Asten (ANV Asten), tussen 10:00 en 16:00 uur, wilgen gaan knotten rondom de natuurplas van het kasteel in Asten en worden er van de takken rillen gemaakt. Zijn er genoeg mensen dan worden er op en rond het kasteeleiland gestart met snoeiwerkzaamheden.

Knotwilgen zijn een bron van biodiversiteit! In het voorjaar gonst het van de insecten als de wilgen bloeien, het is een van de eerste stuifmeelleveranciers van het jaar. De knot zelf kan gezien worden als een minibiotoop waar planten op groeien, insecten leven en in de holen bijvoorbeeld de steenuil kan broeden. De takkenrillen onder de knotwilgen bieden schuilgelegenheid voor allerlei dieren zoals muizen, marterachtigen, padden en salamanders.

Iedereen die graag een handje wil helpen kan zich aanmelden via voorzitter@anvasten.nl of via Wilgen knotten bij Kasteel Asten – Natuurwerkdag. U bent de hele dag welkom, maar ook enkele uurtjes wordt al enorm gewaardeerd.

Stevige schoenen of laarzen en handschoenen zijn aanbevolen. Voor snoeimateriaal en een hapje en een drankje zal worden gezorgd.

Wij danken u, mede namens de natuur, alvast voor uw hulp.

Agrarische NatuurVereniging Asten (ANV Asten)

Een agrarische natuurvereniging (ANV) is een samenwerkingsverband van boeren en burgers die als doel hebben het stimuleren en uitvoeren van agrarisch natuurbeheer en diversiteit in het buitengebied. Kennis en kunde bundelen en zo het karakteristieke Peellandschap behouden en versterken. Dat is de gedachte achter de in 2022 gestarte Agrarische Natuurvereniging Asten. Boer en burger werken daarin samen aan het verder verfraaien van de omgeving.

Het is de bedoeling een neutraal punt te creëren waar informatie gebracht, gedeeld of gehaald kan worden. Waar een grote diversiteit aan ervaringen en personen bij aangesloten is en je van elkaar kunt leren. Want diversiteit geeft veerkracht, en juist die veerkracht is nodig in deze tijd van grote veranderingen. 

Wilgen knotten
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina