Op zoek naar kikkers en salamanders (afgelast)

Vanwege de overmatige regenval zijn er momenteel veel geschiktere voortplantingsplaatsen aanwezig. Mede door het gebrek aan begroeiing en de hoge waterstand (waardoor de temperatuur in de poelen zeer langzaam stijgt) is er momenteel (d.d. 2 maart) nog geen activiteit aanwezig in de poelen en hebben wij besloten om de activiteit te annuleren. Bekeken wordt nog of over enkele weken (medio eind/april) een excursie wordt georganiseerd, waarbij gekeken wordt naar de kikker- en paddenlarven. Dit is afhankelijk of de poelen daadwerkelijk gebruikt gaan worden als voortplantingswater.

Op zaterdag 9 maart gaan we in de poelen van natuurgebied de Berken op zoek naar salamanders en kikkers.

Vanaf half februari komen amfibieën uit de winterverblijfplaatsen en zoeken ze het water op om voort te planten. Een mooie periode om te kijken hoe het gaat met de amfibieën.

Vanaf half maart tot medio april (afhankelijk van de weersomstandigheden, hoe warmer het weer hoe korter de periode) kun je langs de waterkant op zoek gaan naar kikkerdril en paddensnoeren.

Welke soorten kunnen er voorkomen?

  • kleine watersalamander (de licht bruine salamander met kleine vlekjes)
  • Alpenwatersalamander (degene met een oranje buik)
  • Gewone pad (de pad met wratten)
  • Bruine kikker (de kikker met een bruine vlek achter zijn oog)

Heel misschien zijn de poelen zelfs geschikt voor de kamsalamander (degene met de gele buik met zwarte vlekken) en de vinpootsalamander (lijkt heel veel op de kleine watersalamander).

Ook kunnen de eerste kleine andere waterdiertjes worden waargenomen.

Gewone pad
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina