Jaarvergadering

De vergadering vindt plaats in ons clubgebouw de Stulp. Iedereen die lid is van onze vereniging is van harte welkom.

Wij willen graag beginnen om 20.00 uur, dus kom alstublieft op tijd.

Het bestuur nodigt u van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen

3. Notulen van de ledenvergadering van 11 april 2022

4. Financieel jaarverslag, IVN 2022 en begroting 2023

  • VIAS, financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023
  • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  • Vaststellen contributie 2023

5. Bestuursverkiezing

6. Pauze

7. Presentatie Jubileumjaar

8. Rondvraag

9. Huldiging jubilarissen

10. Sluiting

 

Toelichting op de agenda.

3. Deze notulen zijn verkort weergegeven in de Schreever IVN van juni 2022

 

4. Het financieel jaarverslag ligt begin februari 2023 ter inzage bij de penningmeester en op de balie in De Stulp.

 

5. Bestuursverkiezing

– Aftreedschema:

  • Wim Steenbakkers voorzitter 2014 – 2025
  • Marianne de Jongh secretaris 2007 – 2023 (aftredend)
  • Riny Martens penningmeester 2015 – 2023 (aftredend en herkiesbaar)
  • Iris van Helmond bestuurslid 2018 – 2026

– Voorgedragen wordt:

Susan Bronstein – Stege om te benoemen als bestuurslid.

 

Verder zijn wij op zoek naar verdere aanvulling van het bestuur. Wij willen graag dat zij een jaar met ons meedraaien zodat ze goed ingewerkt worden.

Eventuele kandidaten kunnen zich tot de jaarvergadering melden bij het bestuur. Zie statuten.

 

U kunt u afmelden voor de jaarvergadering op secr@ivnastensomeren.nl of tel. 0493-694032, Marianne de Jongh, secretariaat IVN Asten-Someren.

IVN gebouw de Stulp
Waar
IVN gebouw de Stulp
Ostaderstraat 30
5721 WC Asten
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Secretaris IVN Asten-Someren

Secretaris Asten-Someren

Deel deze pagina