Asten-Someren
Landschap
Op
dinsdag25okt202209:30

Senioren: de Banen

Deze wandeling door de Banen heeft als thema : ven herstel en watervogels

Laarzen of waterdicht schoeisel aanbevolen.

De wandeling/excursie heeft een lengte van circa 5,5 km.

Voor meer informatie:

De heer Jo van Zanten

0493 - 492 827

email
De heer Frans van Houts 0493 - 311 789 email

De Banen

De Banen, het Sarsven en de Schoorkuilen vormen samen een vennengebied ten zuidoosten van Nederweert-Eind. De vennen worden omringd door  verlandingszones, bossen en graslanden. Er is een enorm contrast tussen de Banen en het Sarsven. Het Sarsven is een voedselrijk ven, bij de Banen is de verlandingsvegetatie teruggedrongen en is de natuurlijke waterhuishouding hersteld. Behalve de vennen heeft het gebied nog meer te bieden. Vooral rond de Banen komen wilgenstruwelen en drogere bossen voor. Naast deze bossen, liggen beschutte, afwisselend ruige en grazige vegetaties. Verspreid in het gebied liggen paddenpoelen, waar amfibieën de winter overleven en zich voortplanten. De Schoorkuilen, een ven, dat al tientallen jaren geheel met wilgenstruweel was dichtgegroeid is enkele jaren geleden hersteld.

Algemene informatie

dinsdag 25 oktober 2022 - 09:30 tot 12:30
Locatie: 
Kruising Banendijk / Rietbeek
Banendijk
Nederweert-Eind
Nederland
Google Maps image