Assen
Beleid & Organisatie
vrijdag29apr2022

Nieuwe bestuursleden IVN Assen

Sinds de ledenvergadering van 29 maart 2022 heeft IVN Assen een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur bestaat uit Frank Huisman (voorzitter en activiteitencoördinator), Herman Spoelstra (secretaris) en Clara Boer (algemeen lid).

Nieuw BestuurFOTO van links naar rechts: Herman Spoelstra, Frank Huisman, Clara Boer

Twee bestuursleden namen afscheid van het IVN-bestuur: Hans Kuiperij was drie jaar algemeen bestuurslid en Jaap van Roon was sinds 2012 secretaris. Geke Kooistra was penningmeester en deed de ledenadministratie in het oude bestuur en zij zal dit voorlopig blijven doen tot er een opvolger is.