Planning activiteiten, voor leden en donateurs

Als lid van het IVN Amstelveen kan je meedoen met werkgroepactiviteiten. Wanneer die plaatsvinden vind je in onderstaand overzicht. Wil je meer weten over een werkgroep kijk dan op de pagina Werkgroepen  of neem contact op met een van de coördinatoren.

Werkgroep  Datum activiteit(en) 

Bomenwerkgroep
Coördinator:                  Jeanine Brederoo

Hierbij de agenda van de Bomenwerkgroep voor 2018. avn agenda bomenwerkgroep 2018

De Groene Zegge
Coördinator:                  Hetty Kok

De aanleverdata voor kopij in 2018 zijn 10 februari, 10 mei, 10 augustus en 10 november. Wanneer de redactie bij elkaar komt wordt in onderling overleg bepaald.

Fotowerkgroep
Coördinator:                    Elly Riemens

Agenda fotowerkgroep 2018 - 2019

Insectenwerkgroep
Coördinator:                   Ton Zijp
 
IVN Kraam
Coördinator:                      Bas ten Asbroek
Deze werkgroep kent geen jaarplanning.

Paddenstoelenwerkgroep
Coördinator:                   Henk Breij

 


 

De bijeenkomsten in 2018
Locatie: De Arc
Start:      19.30 uur
Data:       26 sept ; 10 okt ; 24 okt ; 7 nov ;                     21 nov (afscheidsavond)

Plantenwerkgroep
Coördinator:                 Henk Glas
De plantenwerkgroep maakt aan het begin van elk jaar de jaarplannen bekend. De werkgroep komt dit jaar niet meer bij elkaar. Data voor 2018 volgen.
Vogelwerkgroep
Coördinator:             Marleen Andriessen

De werkgroep komt elke derde dinsdag van de maand om 19.30 uur bijeen in De Arc. Met uitzondering van juli en augustus.
De zaterdag daarop gaan ze op excursie. Vertrek in de maanden februari t/m november om 08.00 uur en in december en januari om 08.30 uur.

Verzameld wordt op de carpoolstrook aan de burgemeester Broersweg. 

Vleermuizenwerkgroep i.o.
Coördinator:                    Jan de Jong

Deze werkgroep komt onregelmatig bij elkaar. Wil je weten wanneer, stuur dan een mailtje naar de coördinator.
Weidevogelbescherming
Coördinator:                    Aad van Paassen
Er is altijd een startavond voor alle weidevogelbeschermers. En het seizoen wordt ook gezamenlijk afgesloten. De groepen plannen zelf wanneer ze naar de boerderij gaan. Wil je weten wanneer dat is stuur dan een mailtje naar de coördinator.
Werkgroep rondleidingen
Coördinator:                  Desiree Kumar
De werkgroep komt één keer per jaar, in september, bij elkaar voor het maken van de planning voor het nieuwe jaar. Wanneer de rondleidingen zijn staat bij Activiteiten op deze website.
De zaterdag voor de echte rondleiding is er een vóórrondleiding. Deze start om 10.00 uur. Leden die geen gids zijn kunnen dan ook meelopen.
 
Coördinatoren overleg

Dit is het contact moment van het Bestuur met de coördinatoren van de werkgroepen. Het vindt plaats in De Arc.