De Braak

Het park is aangelegd rond een oude veenplas met oeverlanden. Drie toegangspaden ontsluiten het park voor de wandelaar.

De ingangen vindt u bij de Banpaal bij huisnummer 210 en tussen de huizen Amsterdamseweg 252/244. Van de richting Keizer Karelweg komend bereikt u het park via de Prinsesselaan (tussen huisnummer 332/336). Als u via de eerste twee ingangen binnengaat, beleeft u direct het wisselende spel tussen water, wolkenluchten en brede golvende rietkragen. Langs het noordelijk pad ziet u een uitgestrekt moeras, waar veenmos en waterplanten voor verlanding zorgen. Op werkdagen kunt u de in het park gelegen kwekerij bezoeken, waar in grote schalen allerlei miniatuurlandschapjes" gevormd zijn.