Amstelveense Poel

De Amstelveense Poel en de ermee verbonden Modderpoel zijn de restanten van wat eens de Legmeer was.

Rond de gehele poel ligt een fraai wandelpad, dat aan de westkant door de Oeverlanden loopt. Hier waren vroeger tuinderijen, maar sinds 1975 is het gebied van de vruchtbare bovenlaag ontdaan en weer teruggekeerd in de schoot van Moeder Natuur. Het is waarschijnlijk het best geïnventariseerde stukje natuur in Nederland. In het voorjaar inventariseren leden van de Vogelwerkgroep het gehele gebied op broedvogels. In de maand juni vindt er een planteninventarisatie plaats en in de herfst wordt het gebied bezocht door de Paddenstoelenwerkgroep van de KNNV, waar ook enkele leden van onze eigen Paddenstoelenwerkgroep in participeren.

In het gehele gebied rond de poelen broeden ongeveer veertig vogelsoorten, maar U vindt er ook twee soorten orchideeën, Vliegenzwammen, Kleine karekieten en allerhande moerasplanten die van voedselarme condities houden, zoals Zonnedauw.