2020 05 Ganzenpas in de polder, Edith Kuiper

Nooit eerder werd er in de polders in en rond Amstelveen zo veel gewandeld en gefietst als dit voorjaar. Burgers worden verzocht thuis te blijven, maar een wandelingetje, dat mag. En waar kun je dat beter doen dan op een rustige, mooie plek? De Middelpolder bleek snel ontdekt. Eenlingen, gezinnen, vrienden die ieder aan een andere kant van de weg lopen, hardlopers, rolstoelen, gekke steppen en gemotoriseerde skeltertjes. Alles komt voorbij. De één druk telefonerend of juist in stilte genietend, anderen verwikkeld in een live gesprek of om beurten tegen een bal trappend. En bij gebrek aan sportschool zien we hier ook allerlei manieren van lopen de revue passeren. Van zij stap zij tot huppeldehuppel en ganzenpas.

Nieuwe wereld
Voor veel van die recreanten gaat een nieuwe wereld open. Ze treffen het dat het voorjaar is, in de polder het mooiste seizoen van het jaar. Boerenlandvogels als grutto, kievit en tureluur - jawel, ze roepen hun eigen naam - bevolken de weilanden. Veel boeren maaien zo laat mogelijk om de vogels alle kansen te geven hun kuikens groot te brengen. Grauwe ganzen met lange ritsen pulletjes varen of waggelen voorbij. Futen met hun kroost op de rug duiken onder als je ze te nieuwsgierig wordt. In het riet laten de eerste blauwborst en rietzanger zich horen. Staan er bomen, dan vrolijken fitis, tjiftjaf, zwartkop en lijsters de wandeling op. Nooit een koekoek gehoord? Ze bestaan echt hoor, ook in de polder. Bij de boerderijen en in de parkjes hangen de takken krom van de grote hoeveelheden bloesem. De enkele kastanjeboom in het gebied staat ook al volop in bloei. Kom je er vroeg in de ochtend of later in de avond, dan word je getrakteerd op een kikkerkoor en vliegen de vleermuizen je om de oren.

In april kleuren fluitenkruid en koolzaad de bermen overdadig wit en geel. En de lucht is, door de afwezigheid van uitlaatgassen van weg- en luchtverkeer, zo schoon dat al die bloemen eindelijk eens de kans krijgen ons ook van hun geur te laten genieten.

Zuinig op zijn
Ik hoop zo dat die verdrietige coronacrisis als positief gevolg heeft dat veel mensen de natuur door hun uitjes in de polder meer gaan waarderen. Ook als straks het gewone leven weer terugkeert en bij velen de stress weer toeslaat. Natuur brengt rust en kleur in je leven.

Edith Kuiper
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.