2020 03 Waarom de smient maar beter schuchter kan blijven..., Ton Zijp

De Vogelbeschescherming wil de smient van de vrijstellingslijst van Zuid-Holland hebben. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat er weer op de smient gejaagd mag worden straks, als er boeren zijn die vinden dat er teveel van zijn gras wordt gegraasd.

De Smient, maar dat is toch een eend die zwemt?
Sterker, als je plaatjes op internet gaat zoeken, kom je vooral foto's tegen waarin het beest lekker ligt te dobberen in ht water.
Ja, de smient is weliswaar een grondeleend (dat zijn eenden die zichzelf voorover kantelen waardoor je heel exhibitionistisch hun poepgaatjes krijgt voorgeschoteld terwijl ze in die houding voedsel vergaren onder de waterspiegel), maar eigenlijk is dat niet echt aan de Smient besteed. Liever dan slakken en waterdieren eten, gaat deze eend het land op om zich te goed te doen aan gras, liefst een ietwat vochtig. Het vrouwtje zal zich hooguit gedurende zomer vergrijpen aan vlees, in de vorm van insecten weliswaar, om zodoende genoeg eiwitten binnen te krijgen.

Nu we ‘t toch over vrouwtje Smient hebben: die wordt zwaar gediscrimineerd door de media. Zowel professionele als amateurfotografen bezondigen zich vaak aan het volledig negeren van het vrouwelijk geslacht. Ook biologen maken zich bij beschrijving van het uiterlijk van de Smient schuldig aan de gewoonte altijd eerst met het mannetje te beginnen en soms zelfs de omschrijving van het vrouwelijke verenkleed volledig vergeten. Toegegeven, vergeleken met het enigszins saai gekleurde kleed van het vrouwtje springt mannetje Smient met o.a. zijn kastanjebruine kop, waardoorheen een gele baan, behoorlijk op. Maar dat geeft de mens nog geen recht een voorkeursbehandeling voor de man te overwegen.

Gras eet de Smient dus vooral. Dat maakt hem eigenlijk tegelijkertijd geschikt voor consumptie, aldus culinaire journalisten. Dat geeft het vlees een ‘zeer fijne, specifieke smaak’ viel in 2002 te lezen op de site van Smulweb.

Logisch dat de Smient ietwat schuchter is geworden: mensen denken alleen maar aan hun eigen buik en gras. Vandaar dat de Smient besloten heeft voortaan weg te zwemmen als een mens iets te dichtbij komt, daarbij zijn soortgenoten waarschuwend met het fluitende ‘pieuw pieuw’, overdag op zijn hoede te zijn en pas ‘s nachts op de grasvlaktes van Nederland zijn buik te vullen.

Gelukkig heeft de rechter de jacht op de smient in Noord-Holland verboden, waardoor je ze 's winters oostelijk van Amstelveen kan aantreffen. Maar dat betekent helaas nog niet dat het overal veilig is hier de smient.

Ton Zijp
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.