2020 02 Bind de kat de bel aan, Gert-Jan Roebersen

Eind vorig jaar heeft een bericht over loslopende katten nogal wat opschudding veroorzaakt. Twee Tilburgse juristen stelden dat huiskatten miljoenen (minstens 18 miljoen) zangvogels per jaar doden, en dat op grond van de Europese vogelrichtlijn degene die zijn kat buiten vrij laat rondlopen de wet overtreedt. In Nederland zijn er tegen de drie miljoen huiskatten, en dan nog een paar honderdduizend zwerfkatten.

Het door katteneigenaren gebezigde tegenargument dat roofvogels, kraaien, marterachtigen en vossen ook grote aantallen vogels vangen gaat niet op. Wilde dieren zitten in de voedselkringloop: de ‘rovers’ vangen en eten zoveel prooien als er beschikbaar zijn, zonder ze ooit uit te roeien – dan houden zij zelf geen voedsel meer over. Zangvogels leggen grote aantallen eieren, en broeden vaak veel jongen uit, die lang niet allemaal overleven – zo is de natuur. Maar huiskatten doden uit instinct; zij krijgen voldoende te eten, en eten hun prooi meestal niet eens op. In de praktijk zijn huiskatten vooral gevaarlijk voor net uitvliegende jonge vogels, en voor grondbroeders zoals weidevogels, die het toch al moeilijk hebben met overleven.

Het is niet realistisch (en met een te pas en te onpas gebruikt argument: niet te handhaven) om te eisen dat katten niet buiten mogen loslopen. Maar Vogelbescherming geeft wel enkele tips voor kattenbezitters om de schade door jagen te beperken:

  • Houd uw kat ’s nachts binnen, en in de periode dat jonge vogels uitvliegen ook zoveel mogelijk overdag;
  • Geef uw kat een halsband met belletje, zodat vogels hem horen aankomen;
  • Laat de kat niet loslopen in weidevogel- en natuurgebieden (zoals de Bovenkerkerpolder) tijdens het broedseizoen;
  • Geef de kat binnenshuis voldoende afleiding door zijn voedsel te verstoppen, zodat hij ‘op jacht’ moet gaan, en geef hem speeltjes zoals een balletje waar hij achteraan kan springen.

Als u zich ervan bewust bent dat uw lieve, aaibare Poekie buitenshuis verandert in een fel roofdier, en daarmee rekening houdt, zal het wel ‘loslopen’ met de overleving van de zangvogels.

Gert-Jan Roebersen
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.