2017 12 De buizerd, Gert-Jan Roebersen

Bij een wandeling in het Amsterdamse Bos heeft u vast wel eens een miauwend geluid boven u gehoord. Als u dan omhoog keek, zag u een grote vogel hoog in de lucht traag rondjes draaien. Soms zelfs twee of meer vogels tegelijk; dat zijn jagende buizerds.

Het Amsterdamse Bos is geschikt jachtterrein voor buizerds: zij jagen bij voorkeur boven open land, afgewisseld met bosjes of boomgroepen. In een dicht bos beginnen zij niet veel, ze zijn minder wendbaar dan een havik of sperwer. Omdat zij hoog in bomen nestelen zijn halfopen gebieden en bosranden ideaal. De buizerd is een typische poldervogel, die in Flevoland ook veel voorkomt. Als uitkijkpost gebruikt hij een boom of een paaltje; van daaruit houdt hij de omgeving scherp in de gaten. Zijn prooien zijn aas, zoals doodgereden dieren, en kleine zoogdieren – vooral veldmuizen —, vogels of reptielen. Deze tamelijk zware vogel maakt gebruik van thermiek (opstijgende lucht) om hoog op te stijgen; daarbij wordt de staart waaiervormig gespreid.

In deze eeuw is de buizerd als grootste in ons land broedende roofvogel onttroond door de zeearend en de visarend. Deze broeden respectievelijk in de Oostvaardersplassen en het Lauwersmeergebied, en in de Biesbosch. Maar dichterbij huis is de buizerd nog altijd een imposante verschijning met zijn spanwijdte van 130 cm, en een gewicht van 800 gram (mannetje) tot ruim 1 kg (vrouwtje). Opvallend zijn de grote onderlinge kleurverschillen tussen exemplaren, van effen donkerbruin tot licht, bijna wit. Men spreekt wel over ‘donkere en lichte fase’, maar dat is verwarrend, omdat de kleur niets met leeftijd of seizoen te maken heeft. Een bepaalde vogel heeft zijn leven lang dezelfde kleur.

Een buizerdpaar blijft meestal levenslang bij elkaar. Afhankelijk van het voedselaanbod leggen zij 2 tot 4 eieren. Het vrouwtje broedt gedurende ruim een maand, waarna de jonkies nog zes à zeven weken in het nest verblijven. Pas na een week of zeven worden de uitgevlogen jongen niet meer door de ouders gevoerd. Per broedsel worden maar één tot twee jongen vliegvlug.

In de tweede helft van de vorige eeuw hebben buizerden zwaar te lijden gehad onder het gebruik van landbouwgif en (illegale) bejaging door jagers en te fanatieke vogelbeschermers. Deze gingen er ten onrechte van uit dat de achteruitgang van weidevogels te wijten was aan roofvogels. Begin jaren ’70 waren er hoogstens 2500 broedparen in Nederland; inmiddels is dat aantal opgelopen tot omstreeks 4500. Maar in de winter trekken veel buizerden uit Noord- en Midden-Europa naar ons land, zodat de totale populatie dan wel 25000 exemplaren kan bedragen.

Gert-Jan Roebersen
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.