2017 08 Putter en sijs, Gert-Jan Roebersen

Amsterdammers kennen maar twee soorten vogels: sijsjes en drijfsijsjes, waarbij de ij wordt uitgesproken als een langgerekte è. Nu is de sijs niet een van de algemeenste vogels, maar je kunt hem toch wel tegenkomen, ook in de stad. Qua uiterlijk lijkt hij wat op een vink: voornamelijk grijsgroen en zwart, met opvallende gele strepen op de zwarte vleugels. Het mannetje heeft een zwart petje en kin en gele kop en borst. Sijzen hebben een snelle golvende vlucht. Zij leven vooral in Scandinavië, waar zaden van naaldbomen en berken een belangrijke voedselbron vormen. Zij nestelen ook hoog in naaldbomen. In de winter trekken Noord-Europese sijzen naar het zuiden, waaronder ons land en Frankrijk. Zij doen zich dan te goed aan elzenproppen, maar ook aan nootjes en vet op voedertafels. Sommige sijsjes blijven het hele jaar in ons land.

Een andere vink-achtige is de putter, bekend van het schilderij in het Mauritshuis van Carel Fabritius ‘Het puttertje’. In onze Gouden Eeuw werden deze fraai getekende vogeltjes in gevangenschap gehouden, en je kon hen leren om met hun pootje een piepklein emmertje water te putten. In Zuid-Europese landen worden putters helaas soms nog in kooien gehouden. De putter valt op door zijn fraaie kleuren: ook een gele streep op de zwarte vleugel en een rood gezicht met daarachter een witte en zwarte band om de kop. Ook putters vliegen golvend. De nestjes zijn klein en worden goed verborgen in struiken.

Met hun scherpe snavel trekken putters zaden uit kruiskruid, paardenbloemen en distels. Het in groepjes foerageren op vruchtpluis van distels heeft de putter zijn volksnaam ‘distelvink’ bezorgd. U kunt vrijwel zeker putters te zien krijgen bij de IVN-natuurwandeling op 13 augustus a.s. in het Schinkelbos. Deze vertrekt om 10 uur van de parkeerplaats, nabij de rotonde in de Bosrandweg.

Gert-Jan Roebersen
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.